ŠOLSKA SHEMA 2021/2022

Šolska shema (ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, s katerim skušamo ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa tudi omejiti naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih.
Evropska unija vsako leto nameni finančno pomoč državam članicam za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov. V oktobru 2021 smo začeli deliti dodatni obrok sadja in zelenjave, ki je na voljo enkrat tedensko med glavnim odmorom. Ob koncu šolskega leta predvidevamo pogostejše delitve. Za nabavo in razdeljevanje sadja/zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je usklajen s smernicami EU, je pester in raznolik, vodja prehrane se trudi, da je usklajen z
vsakokratno malico. Na jedilniku so delitve označene s kratico ŠSH. Poudarek je na svežem sezonskem sadju in zelenjavi, v zimskem času ponudimo tudi suho sadje.

Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v ŠSH so naslednji:
 Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.
 Izboljšati prehrambene navade učencev.
 Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
 Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.
 Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave.
 Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem
povezane.

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na starost in njihove sposobnosti:
 Ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom ŠSH.
 Izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava« pri LUM.
 Spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri GOS in SPO.
 Ogled šolske kuhinje in gospodinjske učilnice.
 Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.
 Obisk Kmetijske šole Grm Novo mesto (sušilnica sadja, izdelava jabolčnega soka, kisanje zelja).

V okviru spremljevalnih ukrepov bomo v sodelovanju s PDU nadaljevali s projektom Šolski vrt. Izvedene aktivnosti bomo predstavili na spletni strani šole in v šolskem časopisu, pripravili bomo tudi razstavo na hodnikih šole z likovnimi izdelki učencev na temo »sadje, zelenjava«.

(Skupno 44 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v 2021 - 2022, Projekti, Shema šolskega sadja. Zaznamek za trajno povezavo.