Splošni podatki o učbeniškem skladu

Učbeniški sklad je ustanovljen v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov. Ustanovljen je zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. V sklad so vključeni učbeniki, ki so objavljeni v Katalogu učbenikov za osnovno šolo (izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom) in so potrjeni za tekoče šolsko leto.

Vse učbenike si učenci izposodijo v šoli. Izposojevalnino, ki jo šola izračuna v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, sofinancira Ministrstvo za vzgojo in  izobraževanje, v zadnjih letih je bilo financiranje 100-odstotno.

Učenci prejmejo učbenike v začetku šolskega leta, ob koncu pa jih vrnejo. Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec ne vrne, so starši dolžni v skladu z 10. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov zanj plačati odškodnino. Obveznosti morajo biti poravnane do konca tekočega šolskega leta.

Učenci prejmejo v šoli tudi delovne zvezke, ki so za prvo triado brezplačni, za ostale oddelke pa je plačilo odvisno od subvencije Ministrstva za vzgojo in izobraževanje. Izbor in ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2023/2024 je na korespondenčni seji potrdil Svet staršev.

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Učbeniški sklad. Zaznamek za trajno povezavo.