ŠOLSKA SHEMA 2022/2023

Šolska shema (ŠSH) je ukrep skupne kmetijske politike Evropske unije, njegov namen je povečati porabo sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pa tudi omejiti naraščanje prekomerne telesne teže pri otrocih. Tako Evropska unija vsako leto nameni finančno pomoč Državam članicam za brezplačno razdeljevanje sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov.

V septembru 2022 smo začeli razdeljevati dodatni obrok sadja in zelenjave, ki je na voljo praviloma vsak ponedeljek in torek med glavnim odmorom. Za nabavo in razdeljevanje sadja/zelenjave skrbi vodja prehrane Marta Hrlec. Izbor je usklajen s smernicami EU, je pester in raznolik, vodja prehrane se trudi, da je usklajen z vsakokratno malico. Na jedilniku so delitve označene s kratico ŠSH. Poudarek je na svežem slovenskem sezonskem sadju in zelenjavi, v zimskem času ponudimo tudi suho sadje ter kislo zelje in repo.

Glavni cilji, ki jih skušamo doseči s sodelovanjem v ŠSH so naslednji:

 • Spodbujati uživanje zdrave hrane z večjo ponudbo sadja in zelenjave.
 • Izboljšati prehrambene navade učencev.
 • Spodbujati učence k pozitivnemu odnosu do narave in okolja.
 • Spoznati različne sezonske vrste sadja in zelenjave.
 • Ozaveščati učence in starše o pomenu uživanja sadja in zelenjave.
 • Omejiti naraščanje pojava prekomerne telesne teže in kroničnih bolezni, ki so s tem povezane.

Izobraževalne aktivnosti bodo potekale celo šolsko leto, prilagojene bodo učencem glede na starost in njihove sposobnosti:

 • Ure oddelčne skupnosti, na katerih se bodo učenci seznanili s projektom ŠSH.
 • Izdelava plakata in ustvarjanje na temo »sadje, zelenjava« pri LUM.
 • Spoznavanje domačih vrst sadja in njihovo pokušanje pri GOS in SPO.
 • Ogled šolske kuhinje in gospodinjske učilnice.
 • Priprava jedi in napitkov iz sadja/zelenjave pri pouku gospodinjstva.
 • Naravoslovni dan v povezavi s Tradicionalnim slovenskim zajtrkom (18. november)

V okviru spremljevalnih ukrepov bomo nadaljevali  s projektom Šolski vrt, ki ga urejajo delavci in učenci naše šole.

Aktivnosti, ki jih bomo izvajali, bomo predstavili na različne načine:

 • Na spletni strani šole bomo s prispevki učence, delavce šole, starše in ostale obveščali o dejavnostih, ki jih bomo izpeljali v okviru projekta ŠSH.
 • Pripravili bomo razstavo na hodnikih šole in predstavili likovne izdelke učencev na temo »sadje, zelenjava«..
 • Na roditeljskih sestankih bomo starše obvestili o dejavnostih, ki jih izvajamo v okviru projekta.
 • ŠSH bomo predstavili v šolskem časopisu »Preproste besede«.

 

 

 

 

 

 

 

(Skupno 173 obiskov, današnjih obiskov 1)
Ta vnos je bil objavljen v Projekti, Shema šolskega sadja. Zaznamek za trajno povezavo.